Updated 01-01-2015
2007-2015 Agasofiera

 
Boeken

Al mijn hele leven neemt het lezen van boeken een belangrijke plaats in.
Ik haal er veel informatie uit en gebruik het voor het gewone leven.
Vanaf mijn jeugd las ik altijd boeken over spiritualiteit en psychologie.

De boeken waren een groot deel van mijn spirituele ontwikkeling. Via de boeken bouwde ik mijn eigen wereld en ik beleefde ik sommige dingen anders dan andere kinderen van mijn leeftijd.

Elk boek was voor mij als een bijzondere gids, en sommige boeken lees ik af en toe nog wel eens.
Op dit moment ben ik nog steeds met dit soort boeken bezig. Het is een van mijn grote hobbies.

Ik wil hier een paar titels voorstellen aan de hand van (een deel van) de tekst op de achterkant.
Het is zeker niet mijn bedoeling alle boeken die ik ooit gelezen heb hier te benoemen.
De meeste auteurs hebben trouwens meerdere boeken geschreven. Het kan dus interessant zijn om deze ook eens te bekijken.


"13 manen werkboek van de natuurlijke tijd"(Nicole E. Zonderhuis)
Het 13 Manen Werkboek geeft heldere uitleg, gecombineerd met persoonlijke ervaringen, oude Maya mythen en een fabel over de 13 Totemdieren. Het is weer even prachtig en zorgvuldig vormgegeven als de 13 Manen Agenda; fullcolour, vol met mooie illustraties, veel pagina's om zelf in te vullen, ruimte voor notities en een fullcolour galaktisch kompas om uit te knippen.
"Het einde van de gestolen tijd"(Peter Toonen)
Het jaar 2012 nadert met rasse schreden. Iedere dag brengt de datum van 21 december 2012 dichterbij. Op die datum lopen de kalenders van o.a. de Maya's af. Door de lineaire tijd te verheffen tot de enige standaard van tijdbepaling krijgen we de huidige moderne samenleving en economie met een streven naar meer en meer en waarin iedereen klaagt: 'ik heb niet genoeg tijd!'. Met een kunstmatige, bedachte kalender van twaalf onregelmatig durende maanden en een mechanische, lineaire tijdmeting zul je letterlijk nooit op tijd zijn.
Het wordt een levensnoodzaak om je eigen tijd terug te nemen en daarin jezelf te leren kennen. Het volgen van natuurlijke tijdcycli is daarin een eerste stap.

De Maya's maakten 22 verschillende soorten kalenders die allemaal tegelijk liepen en waarvan sommigen tot miljarden jaren terug gaan. Deze kalenders beschrijven geen lineaire maar cyclische tijd en......... ze eindigen allemaal op 21 december 2012!
Het jaar 2012 nadert met rasse schreden. Iedere dag brengt de datum van 21 december 2012 dichterbij. Op die datum lopen de kalenders van o.a. de Maya's af. Door de lineaire tijd te verheffen tot de enige standaard van tijdbepaling krijgen we de huidige moderne samenleving en economie met een streven naar meer en meer en waarin iedereen klaagt: 'ik heb niet genoeg tijd!'.
"De kracht van het Nu"(Eckhart Tolle)
Echt doorgebroken als een van de meest toonaangevende spirituele lereren van de laatste tijd. Zijn recept voor 'leven in het nu' blijkt bij zeer velen enorm aan te slaan. Tolle slaagt erin ons op eenvoudige en transparante wijze duidelijk te maken hoe we ons kunnen bevrijden uit het keurslijf, gevormd door onze gedachten, ervaringen en dogma's die te maken hebben met ons verleden, en volledig in het Nu kunnen leven.
Eigenlijk is het allemaal zo simpel, maar juist daarom blijkt het vaak zo moeilijk te zijn. We moeten alleen de 'knop' zien te vinden waarmee we onszelf kunnen 'omschakelen'. Eckhart Tolle reikt ons de benadering aan waar we die kwantumsprong in ons bewustzijn mee kunnen maken.
"Bloemlezing"(Anthony de Mello)
Anthony de Mello combineerde de wijsheid van het oosten met die van het westen en gebruikte veel verhalen en parabels uit beide tradities om zijn toehoorders en lezers op de aanwezigheid van God, of bewustzijn, te wijzen.
Dit boek is een bloemlezing uit zijn boeken en bevat, naast serieuze beschouwingen over religie, veel verhalen, parabels en eenvoudige oefeningen om ons dichter bij het goddelijke, bewustzijn, ofwel onszelf, te brengen.
"Een ongewoon gesprek met god"(Donald Walsch)
De auteur beschrijft in dit boek de goede gesprekken die hij rechtstreeks met God gehad heeft.
Ze gaan over de mens, over goed en kwaad, over werk, over liefde, over de zin van het leven. God blijkt een intelligente, kritische en humoristische waarnemer van het leven op aarde. Zijn bemoedigende boodschap is dat de mens vooral de schepper moet zijn van zijn eigen leven. Een ongewoon gesprek met God werd meteen bij verschijnen een bestseller en is dat nog. Het verovert de wereld en verschijnt nu in vijftien landen. Het is een verrassend, oneerbiedig maar absoluut meeslepend boek. Het bevat de wijsheid van alle tijden voor iedereen die wil luisteren.
Zijn informatie is breed, helder, duidelijk en praktijkgericht, waardoor dit boek bij uitstek geschikt is als werkboek voor lichaamsgerichte en energetische opleidingen. Maar ook de lezer die veel in contact komt met andere mensen en daarvoor gevoelig is, kan baat hebben bij zijn praktische adviezen.
"Loslaten wat niet gelukkig maakt"(Kurt Tepperwein)
Het van zich afschudden van problemen is voor velen niet gemakkelijk, terwijl men toch vaak vrij wil zijn van angsten, schuldgevoelens en negatieve gedachten.
Al deze gevoelens kunnen leiden tot stress en lichamelijke klachten en daraom is het van groot belang er afstand van te leren nemen. Wanneer u meester van uw emoties bent, werkt dat bevrijdend en pas dan is er plaats voor persoonlijke groei.
Het loslaten van wat niet gelukkig maakt, het verwerken van ongewenste gebeurtenissen, jezelf en anderen kunnen vergeven, dit alles werkt bevrijdend. Het bevordert persoonlijke groei, waardoor men bewuster, intensiever en gelukkiger kan leven.
De schrijver wijst de weg naar meer harmonie en evenwicht en helpt u uw leven opnieuw in te richten.
"De wetten van de geest"(Kurt Tepperwein)
Door alle tijden heen hebben mensen geprobeerd de wetten te vinden waaraan materie en geest, de zichtbare en onzichtbare werelden onderworpen zijn. Zowel wetenschap als religie hebben regels geformuleerd waaraan de werkelijkheid zou gehoorzamen. We kennen de wetten van de natuurwetenschap, eerst die van Newton, later die van Einstein en andere grote wetenschappers van de 20e eeuw. Dat zijn de wetten van de materie.
Volgens de auteur van dit boek kunnen we voor het menselijk leven en ook een soort natuurwetten formuleren, de wetten van de geest. Vele van deze kosmische wetten vinden we al in de grote religies uit wijsheidsleren. We hoeven alleen maar aan de uitspraak van Jezus te denken: 'Wat de mens zaait zal hij oogsten'
Kurt Tepperwein zet ze in dit hoek op een rijtje, brengt onderlinge ordening aan en licht ze toe vanuit perspectief. Dit boek is niet een zoozeer een 'leesboek' als wel een "leefboek". Als we namelijk de wetten van de geest hebben leren kennen en, vooral, gebruiken krijgen we meer inzicht in het hoe en waarom van het leven, in oorzaak en gevolg en de zin van wat ons overkomt. Dat inzicht zal ons helpen om het juiste op het juiste moment te doen en zo ons bestaan meer zin en inhoud te geven.
"Het einde der tijden"(Adrian Gilbert)
Toen wij in West-Europa nog leefden in wat wij 'het stenen tijdperk' noemen, was er in Zuid-Amerika een volk dat op de dag nauwkeurig sterrenkundige verschijnselen voorspelde die 5.000 jaar later zouden plaatsvinden.
Dankzij computermodellen en geavanceerde sterrenkijkers kunnen wij nu de voorspellingen van de Maya's controleren en ze blijken allemaal te kloppen! Maar hoe moeten we dan hun voorspelling dat het einde der tijden nadert interpreteren? Houdt de wereld op met draaien op 21 december 2012?
De Maya's hadden ook voorspeld dat de laatste jaren voor 2012 gekenmerkt zouden worden door oorlogen, ziekten, aardbevingen en overstromingen. Dat lijkt uit te komen.
Adrian Gilbert is historicus en duikt in de kennis die wij hebben van andere oude beschavingen: die van de Egyptenaren en de Grieken, en legt die naast de verhalen van de Maya's. Wat wisten deze andere beschavingen over die datum die de Maya's hadden berekend?
"Tijd & de technosfeer"(José Argüelles)
In Tijd en de technosfeer presenteert José Argüelles een revolutionair onderzoek dat onderscheid maakt tussen de natuurlijke, kosmische tijd en de kunstmatige, mechanische tijd van de huidige gregoriaanse kalender. Hij laat zien dat onze tijdmeting ons denken beïnvloedt en een technologische wereld heeft opgeleverd die zichzelf zal vernietigen. Tot ca. 3000 v. Chr., leefden de mensen volgens de 28-daagse cyclus van de natuurlijke tijd. Nu zullen we opnieuw zo'n 13-manenkalender moeten invoeren, als we tenminste de aarde en het leven daarop in stand willen houden. Dan zal de mensheid in staat zijn zich op de komende veranderingen tot 2012 af te stemmen, een catastrofe te voorkomen en de overgang te maken van technosfeer naar noösfeer om een harmonische nieuwe wereld te scheppen.
JOSÉ ARGÜELLES Ph.D. is fulltime werkzaam voor de World Thirteen Moon Calendar Change Peace Movement en heeft de leiding over het onderzoeksprogramma van de Foundation for the Law of Time. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder The Mayan Factor en zijn overbekende boek Mandala (3e druk).
"Heel je lichaam"(Louise L. Hay)
Dit boekje is een handig naslagwerk om de mentale patronen achter ziekten en ongemakken in je leven te ontdekken. Het geeft nieuwe, heilzame gedachten aan. Het wordt ook geraadpleegd door huisartsen!
"Je kunt je leven helen"(Louise L. Hay)
Het leven is niet iets dat ons overkomt. Louise legt ons uit dat onze gedachten en overtuigingen over onszelf en over het leven vaak de oorzaak zijn van onze emotionele en lichamelijke problemen. Ze leert ons dat van jezelf houden mag en zelfs heilzaam is en geeft manieren aan waarop we onze gedachten kunnen veranderen. Haar liefdevolle en diepgaande inzichten zijn een bron van inspiratie voor mensen die zichzelf beter willen leren kennen en de kwaliteit van hun leven willen verbeteren.
"Energetische bescherming"(Fons Delnooz)
De auteur studeerde orthopedagogiek en ontwikkelde zich daarna tot lichaamsgericht en energetisch therapeut.
Dit boek is voor gevoelige mensen geschreven. Het is een doe-boek, waarin de lezer stap voor stap wordt geleerd hoe hij energetisch leeglopen bij zichzelf kan constateren; hoe hij de oorzaak daarvan kan vaststellen en wat hij daaraan kan doen.
"The Secret / Nederlandse editie"(Rhonda Byrne)
The Secret helpt je bereiken wat je zelf voor onmogelijk houdt: geluk, succes, gezondheid, geld, relaties.
Wat is The Secret?
Waarom staat het overal op nummer 1?
Wat is het geheim van The Secret?
Wat kan het betekenen voor jou?
Verwijzingen naar een groot Geheim zijn aangetroffen in mondelinge overleveringen en in religieuze en filosofische geschriften van alle tijden. Slechts weinigen begrepen de betekenis ervan, maar hielden hun kennis voor zichzelf. Nu niet meer...
The Secret openbaart alle facetten van het geheim, dat het leven transformeerde van iedereen die er ooit mee in aanraking kwam... Plato, Beethoven, Shakespeare, Einstein. Leer het geheim kennen, bereik het onmogelijke...
"Als je teveel voelt"(Jutta Nebel)
Hoe hoog sensitieve personen het dagelijks leven ervaren. Hoog sensitieve persoonlijkheden (HSP) hebben een verhoogde gevoeligheid voor prikkels.
Tegenwoordig schat men dat 15 - 20% van de bevolking deze eigenschap heeft. Zij nemen geluiden of geuren, onuitgesproken stemmingen van hun medemensen, hun eigen herinneringen en gedachten veel intensiever waar dan normale mensen.

De schrijfster, zelf een HSP, werd als kind al verkeerd begrepen, was door haar overgevoeligheid vaak ziek, en is in de loop der jaren gaan schrijven over haar ervaringen om zichzelf te bevestigen en moed in te spreken. Toen ze vrij recent ontdekte dat zij hoogsensitief was, en dat vele anderen dat ook zijn, verzamelde zij haar verhalen in een boek. Daarmee geeft zij de lezer die hierin iets van zichzelf ontdekt een hulpmiddel om moeilijke situaties in het dagelijks leven gemakkelijker te overwinnen. Zij toont aan dat hoog sensitieve personen absoluut niet ziek zijn, alleen anders, en dat hun zogenaamde probleem ook voordelen kan hebben.

Een prettig geschreven boek voor hoog gevoelige mensen zelf, voor hun familieleden en vrienden en voor therapeuten.
"Dit is mijn grens"(Gaby Olthuis)
Ken je grenzen en je blijft in balans!

Het lukt weinig mensen om goed hun grenzen te stellen en daadwerkelijk op het juiste moment 'Nee!', 'Stop!' of 'Nu even niet!' te zeggen. Niet tegen hun partner, hun puberende kind, hun leidinggevende en vooral niet tegen zichzelf! Steeds meer mensen worstelen hiermee en raken daardoor uit balans, uitgeput of krijgen zelfs een burn-out. Dit heeft onder andere te maken met de hectische en drukke tijd waarin we leven. Daarnaast heeft iedereen zijn eigen, persoonlijke valkuilen als het gaat om grenzen voelen of neerzetten.

Dit is mijn Grens leert je voelen en weten wat je grenzen zijn op fysiek, emotioneel en mentaal niveau. Je krijgt vele handvatten om je grenzen neer te leren zetten en er staan vele voorbeelden en casussen in waarin je jezelf zeker zult herkennen.
Dit boek leert je je balans te behouden of weer terug te vinden op een manier die blijvend is. Je zult ervaren dat je nieuwe mogelijkheden hebt om een positieve verandering voor jezelf neer te zetten.
"Kiezen voor geluk"(Kay Pollak)
Kiezen voor geluk leert je als mens te groeien en jezelf te ontwikkelen. Het geeft je gereedschap waarmee je je ware ik zult ontdekken. Voor meer plezier in je dagelijks leven waardoor je vrijer en gelukkiger zult zijn.

Kiezen voor geluk is geschikt voor iedereen die zichzelf wil leren kennen en wil groeien in de ontmoeting met anderen. De vele oefeningen helpen hierbij.

Kay Pollak werd in 1938 in Göteborg in Zweden geboren. Hij werkt al decennia lang als regisseur voor tv en film. Zijn prachtige film As it is in Heaven werd genomineerd voor de Oscar voor beste buitenlandse film.
"Laat los"(Gijs Jansen)
Is het jou ook opgevallen? De laatste tijd struikel je over populaire ideeën over de kracht van het positief denken, de een nog miraculeuzer dan de andere. Al deze theorieën zijn het stellig eens over één ding: met je gedachten kun je je realiteit scheppen, hoe fantastisch je die ook verzonnen hebt. De meest bekende is natuurlijk The Secret.

Mag je dan niet positief denken? Tuurlijk wel! Zolang je maar bij jezelf blijft en niet probeert iemand te zijn die je helemaal niet bent. Je hoeft jezelf niet op te leuken, je bent al leuk genoeg zonder al dat geforceerde gedoe. Dat is de duidelijke stellingname van auteur Gijs Jansen in Laat los. Dit boek blijft in tegenstelling tot The Secret, wél dicht bij de wetenschap. Tot op de dag van vandaag is er namelijk geen enkel bewijs dat je de werkelijkheid kunt manipuleren alleen door positief te denken. Negatieve gedachten, angsten, onzekerheden en twijfels horen gewoon bij het leven, niet alles is rozengeur en maneschijn. Dit boek leert je de tegenpolen in jezelf en in je leven een plek te geven.
"Werken met je ziel"(Ruth White)
Dit boek zal iedereen inspireren die op zoek is naar een hogere en diepere dimensie in zijn leven. Ruth White maakt gebruik van voorbeelden uit haar ervaring als psychotherapeut en spiritueel adviseur. Zij laat zien hoe onze ziel het leven 'bestuurt'.
Het leven zelf stelt ons op die manier op de proef en voor de uitdaging andere keuzes te maken. In dit boek komen onder andere de volgende vragen en thema's aan bod:
- Wat is de ziel en wat voor een keuze maakt zij?
- Hoe kun je de berichten van je ziel ontcijferen?
- Hoe kan je ziel je helpen om je leven richting te geven?

Werken met je ziel zit vol praktische oefeningen, meditaties en casestudies.
Het is een facinerend en onmisbaar boek voor iedereen die meer wil weten over de intenties van de ziel.
"Succes met wensen"(Pierre Franckh)
'Succes met wensen' is een handleiding die in eenvoudige bewoordingen uitlegt hoe we al onze dromen en wensen gerealiseerd kunnen krijgen. De kunst om onze wensen serieus te nemen en ze zodanig te formuleren dat ze ook vervuld worden is een vaardigheid die iedereen kan leren. Daartoe heeft de auteur 7 regels opgesteld voor de juiste manier van wensen, ontleend aan zijn persoonlijke ervaringen.
"Uit de put, naar de top"(Katy Castanon-Reglero)
Vele duizenden Nederlanders lijden aan depressie, zowel mannen als vrouwen en in alle leeftijdcategorieën. Dit heeft te maken met het jachtige levenstempo en de hoge eisen die aan de moderne mens gesteld worden, met een verzakelijking van onze sociale contacten en het uiteenvallen van sociale verbanden die vroeger nog houvast boden.
In dit boek beschrijft de auteur, een kind van Spaanse emigranten, aan de hand van haar eigen ervaringen hoe zij in een uitzichtloze put dreigde te verzinken en moeizaam worstelend zichzelf daaruit bevrijdde.